ติดต่อ สำนักงานใหญ่ BAND DESIGN SHOP (กรุงเทพหมานคร)

ตัวแทนจำหน่าย จ.ภูเก็ต,พังงา,กระบี่ (ภาคใต้)

  • บจก.พี.เค.อินเตอร์มิวสิต YAMAHA ภูเก็ต  / คุณสานนท์ เพ็งแก้ว 086-685-0216

ตัวแทนจำหน่าย จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ พื้นที่ใกล้เคียง (ภาคใต้)

  •  ร้านมิวสิคอินสทรูเม้นท์ จ.สงขลา / คุณชิดชนก  บุญมี  095-440-8118 , 084-996-8920

ตัวแทนจำหน่าย จ.อุดรธานี

  • หจก.ดนตรีซินฮง / คุณเงิน 042-249676, 081-871-2907
  • หจก.กนกอร เคมิคอล / คุณเจี๊ยบ 089-862-9893

ตัวแทน จำหน่าย จ.มหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง

  • ร้านอาเซี่ยนมิวสิค [Asean Music] / คุณกานนท์ เวชกามา 043-742-892, 083-425-3010, 082-360-9616

BAND DESIGN SHOP รับสมัครตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร

โดยท่านที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ marchingbandshop@gmail.com

หรือสอบถาม คุณณพร โทร.086-331-7420 , 081-721-7440